تجهیزات سخت افزار شبکه

  100,000 تومان 90,000 تومان

  پک آموزشی سخت افزار

  • شامل سخت افزارهای اکتیو 
  • سخت  افزار پسیو 
  • با تو ضیح کامل 
  • و شکل و رنگ مختلف